Wróć na poprzednią stronę

O Nas

Podstawowym zadaniem Pracowni jest gromadzenie i opracowywanie materiałów o historii i współczesności Leżajska oraz ziemi leżajskiej. Pracownia gromadzi opracowania tematyczne i publikacje przedmiotowe, odnajduje i przechowuje dokumenty ikonograficzne i piśmiennicze, gromadzi informacje bibliograficzne do dziejów miasta i okolic. Ponadto pracownia PDDM prowadzi kwerendy źródłowe literatury, prasy i internetu. Pracownia planuje odtwarzanie losów najstarszych rodzin leżajskich, poprzez rejestrowanie wspomnień i relacji mieszkańców miasta w trakcie przeprowadzanych wywiadów oraz tworzeniem opracowań dokumentujących biografie znanych z historii Leżajszczan i osób związanych z naszym miastem i okolicą.

Zadania PDDM w zakresie gromadzenia zbiorów:

 • 1. Tworzenie i gromadzenie dokumentów, poświadczających stan posiadanych zbiorów dot. historii miasta Leżajska i regionu.

 • 2. Tworzenie i przechowywanie umów i protokołów darowizny lub przekazów (zabytków, archiwaliów, zdjęć, wydawnictw) do zborów PDDM w Leżajsku.

 • 3. Prowadzenie księgi inwentarzowej na pozyskane zbiory dot. historii miasta i regionu (w planie – w sytuacji pozyskania archiwaliów).

 • 4. Pozyskiwanie i dokumentowanie przez PDDM eksponatów (wykonanie skanów, zdjęć, odpisów dokumentów).

 • 5. Przechowywanie dokumentów ze skontrów i spisów z natury obiektów zgromadzonych w PDDM.

 • 6. Dokumentowanie informacji o zabytkach i miejscach związanych z historią Leżajska i okolic.

 • 7. Dokumentowanie wystaw stałych i czasowych urządzanych przez MCK (Dom Kultury, Bibliotekę i PDDM).

 • 8. Dokumentowanie konferencji naukowych, odczytów, konkursów, wieczornic, wizyt oficjalnych (dotyczących gromadzenia tekstów i prezentacji multimedialnych z materiałów wygłaszanych na w/w wydarzeniach.

 • 9. Tworzenie materiałów i ekspozycji popularno-naukowych (wywiady, artykuły, materiały i opracowania historyczne, prezentacje multimedialne, wystawy i inne).

 • 10. Gromadzenie archiwalnych zdjęć i widokówek/pocztówek ukazujących zabytki architektoniczne Leżajska i okolic.

 • 11. Gromadzenie kolekcji dokumentów organizacji politycznych i społecznych z terenu Leżajska i byłego oraz obecnego powiatu leżajskiego, a także województwa rzeszowskiego (PPR, PPS, PZPR, PSL, SL, SD, NSZZ Solidarność, OPZZ, PRON i in.).

 • 12. Gromadzenie kolekcji wszelkich dokumentów i pamiątek leżajskich organizacji społecznych m.in. pieczątek firmowych, legitymacji członkowskich, zdjęć, dyplomów, pism i dokumentów archiwalnych.

 • 13. Gromadzenie opakowania wyrobów wytwarzanych w leżajskich przedsiębiorstwach i zakładach pracy, firmach do 1945 roku i po II wojnie światowej (tartak, wytwórnia tytoniu, browar, ZPOW Hortex, fabryka maszyn, Cepelia, Mewa, zakłady silikatowe, PSS Społem, GS Samopomoc Chłopska).

 • 14. Gromadzenie widokówek i pocztówek z Leżajska i okolic.

 • 15. Gromadzenie domukentów i zdjęć rodzin przesiedlanych do Leżajska i okolic z terenów dawnych Kresów Wschodnich.