Wróć na poprzednią stronę

Antoni Tyczyński

Antoni Tyczyński

Antoni Tyczyński (ur. 13 czerwca 1856 w Krzemienicy, zm. 15 kwietnia 1925 w Leżajsku) – polski duchowny rzymskokatolicki, dziekan łańcucki, wicedziekan leżajski, działacz społeczny, oświatowy i gospodarczy.

Szkołę powszechną ukończył w Łańcucie, gimnazjum w Rzeszowie, a Seminarium Duchowne w Przemyślu. Święcenia kapłańskie uzyskał w 1881 i pierwsze lata posługi kapłańskiej spędził w Rzeszowie.

W 1886 r. został skierowany do wsi Albigowa na probostwo. Zastał tutaj 1-klasową szkołę, która w 1887 r. umieścił w nowym budynku jako szkołę 2-klasową dla 108 uczniów, w 1904r. czyniąc ją 4-klasową dla 316 uczniów. W 1891r. założył Kółko Rolnicze zostając jego prezesem, ochronkę dla dzieci, które można było w niej pozostawić na okres np. wzmożonych prac polowych oraz Czytelnię Towarzystwa Wiedzy Rolniczej. W latach 1895-1897 wystawił we wsi nowy murowany kościół według projektu Sławomira Odrzywolskiego. W 1898 r. uruchomił Szkołę Koszykarską dla 10 uczniów. W 1899 dzięki pożyczce otrzymanej we Lwowie udało się powiększyć liczbę uczniów do 50 osób oraz wybudować dla szkoły nowy budynek. Wyroby koszykarskie były nagradzane złotymi medalami na wystawach w Łańcucie w 1904 r., na wystawie kościelnej w 1909 r. oraz na wystawie w Pradze w 1913r.. W 1900r. dzięki poparciu posła na Sejm Krajowy Bolesława Żardeckiego przeniósł do Albigowej utworzoną w 1898r. w Gorliczynie Szkołę Gospodyń Wiejskich, w której pod okiem zawodowej szwaczki funkcjonowała między innymi pracownia ludowych strojów kobiecych. W 1901r. powołał do życia Kasę Oszczędnościowo-Pożyczkową zorganizowaną na wzór Kas Stefczyka. W 1902r. na własny koszt wystawił budynek mleczarni wyposażony bezpłatnie w maszyny do przerobu mleka przez Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze. W 1904r. utworzył Spółkę Drenarską, nadepnie otworzył przytułek dla bezdomnych, a w 1911r. doprowadził do otwarcia sklepu Kółka Rolniczego. który nie tylko handlował produktami spożywczymi, ale również nasionami, maszynami, środkami do ochrony roślin, jak również stanowił rodzaj wiejskiego klubu, gdzie można było się spotkać i podyskutować. Otwarcie sklepu było jedna z ostatnich inicjatyw księdza Tyczyńskiego w Albigowej, w 1912r. został przeniesiony na stanowisko prepozyta do Leżajska.

W Leżajsku w 1916r. podjął się misji założenia ochronki wraz z placówką opiekuńczo-wychowawczą. Do poprowadzenia placówki wystarał się o siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP ze Starej Wsi. Dla sióstr i ich misji zapisał w swoim testamencie kamienicę wraz z ogrodem niestety z obciążoną hipoteką, której przed śmiercią nie zdążył oddłużyć. Został pochowany na cmentarzu w Leżajsku.

W 1927r. Szkole Powszechnej w Albigowej nadano imię księdza Antoniego Tyczyńskiego, przywrócone powtórnie w 1998r. , co połączono z odsłonięciem tablicy pamiątkowej. Tablica pamiątkowa znajduje się również przy wejściu głównym kościoła parafialnego w Albigowej, a na cmentarzu w Leżajsku w 2000r. nad grobem kapłana pojawił się nowy pomnik ufundowany wspólnymi siłami przez parafian Albigowej i Leżajska.