Wróć na poprzednią stronę

„LEŻAJSKA” LISTA KATYŃSKA – Stanisław Bartnik

I. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari

Kpt. art. Józef Ejczun s. Apolinarego i Anny z Kowalewskich, ur. 24.95.1894 r. w Januszewicach, pow. Kowieński (Litwa), rodzina pochodziła z Leżajska. Po ukończeniu gimnazjum (z maturą) w Kownie rozpoczął studia prawnicze na uniwersytecie w Charkowie. W 1918 r. został powołany do służby wojskowej w armii rosyjskiej. Ukończył szkołą wojskową w Tyflisie uzyskując stopień podporucznika. W armii rosyjskiej pozostawał do końca 1917 r. potem pracował w Komitecie do Spraw Uchodźców. We wrześniu 1918 r. powrócił do swojej posiadłości na Litwie Kowieńskiej i poświęcił się pracy społecznej. Wstąpił do POW Okręg Kowno, został mianowany komendantem X Obwodu Olita.

Józef Ejczun był jednym z najbardziej oddanych członków POW. Obwód, którego został komendantem, pomimo trudnych warunków zorganizował doskonale. Umiejętnie prowadził pracę wywiadowczą, świetnie ochraniał organizację. W dniu wybuchu powstania umiejętnymi zarządzeniami zdołał uniknąć przykrych dla POW następstw. Po aresztowaniu zbiegł z konwoju. Za czyny te, dekretem NW nr. 14409/VM z 20.11.1922 r. został mu nadany Order Virtuti Militari 5 kl. nr 5852. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i został przydzielony do Zarządu Parku i Warsztatów Wojsk Kolejowych nr 2. W 1920 r. otrzymał stopień podporucznika, a w 1923 r. – porucznika. Od 1923 r. służył w 19 pap. 81 pp. Potem znów w 19 pap. W 1925 r. został przeniesiony do 3 Oddziału Służby Artylerii, potem do 3 Oddziału Służby Uzbrojenia jako komendant kadry. W 1928 r. został przydzielony do 29 pap. (przemianowany na pal) jako oficer baterii potem adiutant pułku; jeszcze w 1934 r. pełnił służbę w 29 pal.

Odznaczony także: Krzyżem Niepodległości i medalami pamiątkowymi.

We wrześniu 1939 r. zagarnięty do niewoli sowieckiej, osadzony w Starobielsku, zamordowany w Charkowie (wykaz, poz. 3863).

CAW, Ap 380, 660, VM 56-4719

Mjr piech. Stanisław Kukla s. Wawrzyńca i Marii z Dudków, ur. 9.11.1892 r. w Sarzynie, pow. Łańcucki. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Leżajsku oraz gimnazjum (z maturą) w Rzeszowie od 1915 r. służył w armii austriackiej. Ukończył szkołą oficerską Bosiaga (Węgry) w stopniu podporucznika. W 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego i otrzymał przydział do Ochotniczego Baonu Ziemi Łańcuckiej. W 1919 r. wraz z baonem został wcielony do 37 pp.

12 września 1920 r. po zluzowaniu 37 pp. przez 57 pp., kiedy 37 pp. zbierał się do odmarszu na miejsce przeznaczenia, tj. z Rohatyna do Czerczak, 11 kompania 37 pp. znajdował się w rezerwie. Kawaleria nieprzyjaciela przerwała linię w Koniuszkach i Babuchowie. Zaszła tyły własnej linii i uderzyła na znajdujące się koło Załuża nasze dwie baterie. Por. Kukla z własnej inicjatywy uderzył szybko swoją kompanią na kawalerię nieprzyjaciela. Odpierał jej ataki i otoczony przez niego wytrwał do przybycia posiłków. Kiedy nieprzyjacielowi przybyły na pomoc nowe oddziały, na tyłach 1 kompanii 37 pp. powstało zamieszanie. Por. Kukla, któremu pod dowództwo oddała się 3 kompania, utrzymał się i dowodząc dwiema kompaniami, do późnej nocy odpierał ataki zadając nieprzyjacielowi liczne straty. Wycofał się pod naporem nieprzyjaciela i wyprowadził kompanię do własnego pułku zabierając rannych i zabitych. Za czyn ten został odznaczony Orderem Virtuti Militari 5 kl. nr 386.

W 1922 r. awansował do stopnia kapitana. Do 1927 r. był dowódcą plutonu I kompanii w 37 pp. Od 1927 r. służył w CSS w Toruniu. W 1929 r. awansował do stopnia majora. Od 1931 r. służył w 18 pp. W 1935 r. objął obowiązki kierownika referatu ogólnego Komisji Doświadczalnej CWPiech.

Odznaczony także Złotym Krzyżem Zasługi i medalami pamiątkowymi.

W 1939 r. wzięty do niewoli, osadzony w Kozielsku, Zamordowany w Katyniu (LW 017/2 z 4.1940 r., poz. 42).

II. Pozostali oficerowie

Por. odm. st. sp. Stanisław Chłodnicki s. Jana i Marii, ur. 16.04.1890 r w Leżajsku. W latach 1912 – 1918 w armii austriackiej. W Wojsku Polskim od 1918 r. w 14 pp. Następnie w dowództwie Powiatu Etapowego i Komendzie Miasta Jarosław. Od 1920 r. urzędnik wojskowy w PKU Krotoszyn, PKU Gostyń, PKU Szamotuły, potem referent w Wołyńskim Urzędzie Wojewódzkim w Łucku. Mianowany por. ze starsz. 1.12.1922 r. Od 1930 r. w stanie spoczynku, przynależny ewidencyjnie do PKU Łuck, bdd.

L.S.3544;Mkat.,2041/A; ROR 1934

Por. piech. posp. rusz. Jan Gdański s. Michała i Marianny z Zagórskich, ur. 8.01.1896 r. w Grodzisku Dolnym, pow. Łańcucki. Absolwent Uniwersytetu Lubelskiego. W Wojsku Polskim od 1918. Od 1922 r. kierownik biblioteki wojskowej DOK II. Po przeniesieniu do rezerwy w oficerskiej kadrze OK. II. W 1939 r. przydzielony do DOK Lublin, uczestnik obrony Lwowa. Odznaczony medalami 1918 – 1921 i 10-lecia.

L.S.805;CAW.Ap2624, 10104, 10073; J.Tucholski, Mord w Katyniu

Mjr łącz. Andrzej Jarosz s. Antoniego i Anieli z Cedzidłów, ur. 30.11.1895 w Białobrzegach, pow. łańcucki. W 1914 r. w Legionie Wschodnim, potem w armii austro – węgierskiej, w latach 1916 – 1918 w niewoli rosyjskiej, potem w V Dywizji Syberyjskiej. W latach 1921 – 1937 w 52 pp. i 17 pp. SPRPiech i CWŁącz. Od kwietnia 1937 r. w pułku KOP „Sarny”. Od 1938 r. szef łącz. Brygady KOP „Grodno”. W 1939 r. szef łącz. 33Dprez. Mjr ze starsz. 19.03.1938 r. Odznaczony KN, KW, ZKZ, medalami 1918 – 1921 i 10-lecia.

L.S.3918;CAW,Ap 1251, KW 44/J-873;ARS

Mjr Piech. Franciszek Kraus s. Jana i Ludwiki z Dulębów, ur. 7.07.1895 r. w Żołyni, pow. łańcucki. Absolwent gimnazjum w Rzeszowie. Od 1915 r. w armii austriackiej, od 1918 r. w Wojsku Polskim. Uczestnik wojny 1920 r. Ukończył kurs DOGen. we Lwowie (1921). Służył w 51 pp. jako d-ca baonu, potem wykładowca w CWPiech. W 1939 r. d-ca 2 baonu 205 pp. rez., uczestnik obrony Lwowa. Odznaczony KW 2, ZKZ, MN.

L.S. 1710;nCAW, Ap 2472; A. Leinwand, Dokumenty obrony Lwowa 1939.

Mjr art. Franciszek Mrowiec s. Zygmunta i Zofii z Jongostynów (ew. Jagustynów), ur. 26.07.1900 r. w Leżajsku. Członek Związku Strzeleckiego. Żołnierz Legionów Polskich, następnie w Polskim Korpusie Posiłkowym. W Wojsku Polskim od 1918 r., przydzielony do 9 pap. Uczestnik wojny 1918-1921 w szeregach 3 pap. Po wojnie służył w 27 pap, CWArt. w Toruniu jako instruktor, 6 pal i 5 dak. W 1939 r. d-ca I dyonu 6 pal. Odznaczony VM 5 kl., KN, KW 4, medalami 1918 – 1921 i 10-lecia.

L.S. 2158;CAW, Ap 3482, 6910, VM 69-6224; T.Kryska-Karski, materiały do historii Wojska Polskiego.

Kpt. int. Michał Pękala s. Józefa i Józefy z Dziedziców, ur. 15.08.1893 r. w Wierzawicach, pow. łańcucki. W 1914 r. żołnierz II Brygady Legionów Polskich, potem w armii austro-węgierskiej. Od 1918 r. w Armii gen, Hallera, a od 1912 w int. VI Armii. W latach 1921-1926 w int. OK. IX i OK. X, 1926 – 1930 w PKU Kielce i PKU Sanok, 1930 – 1932 w 27 p. uł., potem w KOP. Od 1937 r. w Szefostwie INT. KOP. Kpt. ze starsz. 15. 08.1924. Odznaczony KN, medalami 1918 – 1921 i 10-lecia, bdd.

L.S.2546;CAW, Ap 7630, 13313, 5398, 13861, KN 6.8.1931; ARS: M.Rubas, Katyńska lista strat polskich formacji granicznych.

Kpt. obs. Edward Walania s. Jana i Teresy z Rachonowskich, ur. 11.10.1899 r. w Leżajsku. Członek POW. W Wojsku Polskim od 1918 r. Uczestnik wojny polsko – bolszewickiej w szeregach 2 pp. Leg. Absolwent SPArt. (1921). Pełnił służbę w 2 pac. i 8 pac., następnie ukończył kurs dla obserwatorów OSLot. i został przydzielony do 2 p. lot., a od 1928 r. do 5 p. lot. Odkomenderowany z pułku jako kierownik Działu Warsztatowego Gł. Skł. Lot., pełnił tę funkcję do 1939 r.

L.S. 377; CAW, Ap 81166; J.Pawlak, Ostatnie lądowanie.

Kpt. Roman Stanisław Folwarczny s. Antoniego i Leokadii z Kurków, ur. 16.10.1898 r. w Tryńczy, pow. przeworski. Uczestnik I wojny światowej. Członek POW. W 1920 r. służył w 2 psp., brał udział w ofensywie znad Wieprza. Od 1934 r. d-ca kompanii w 38 pp. Odznaczony SKZ. Żonaty z Cecylią z Jayków, miał córki Janinę i Barbarę.

CAW, AP 169, 2486; MiD WIH, L.W.032/1 z 14.04.1940.

Ppor. rez. Zygmunt Karol Kuźniar s. Jana i Emilii ze Świstowiczów, ur. 14.06.1909 r. w Leżajsku. W 1934 r. ukończył dywizyjny kurs pchor. rez. W 17 pp. w Rzeszowie. Ppor. mianowany od 1.01.1936 r. przydzielony do 17 pp. Pracował jako urzędnik skarbowy w Łańcucie, bdd.

CAW, AP 17725;MiD WIH, L.W. z 2.04.1940; AM 2098.

Por. Franciszek Paszek s. Józefa I Zofii, ur. 5.06.1912 r. w Białobrzegach, pow. łańcucki. Absolwent gimnazjum w Łańcucie (1931). W 1931-1932 słuchacz w Szkole Podchorążych Piechoty. W 1934 ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii w Toruniu w stopniu ppor. ze starsz. 15.08.1934 r. Przydzielony do 14 pal. pełnił funkcję oficera baterii. Por. mianowany 19.03.1938 r.

CAW, AP 5406;MID WIH, L.W.035/4 z 16.04.1940; AM 3346.

Kpt. Józef Powroźnik s. Jana I Rozalii z Graców, ur. 4.07.1906 r. w Grodzisku Dolnym, woj. Lwowskie. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Maz. (1927), OSInż w Warszawie (1937) i Wydz. Mech. PW (1938). Służył w 15 pp. i w 7 baonie sap., następnie w Instytucie Techn. Uzbrojenia. Kpt. od 19.03.1939 r. Żonaty z Martą z Łuczaków. Miał córkę Dobromiłę i syna Jana.

CAW, AP14049; MiD WIH, L.W.029/1 z 04. 1940; Dane ŁRK; AM220.

Kpt. Jan Pysz s. Wojciecha i Elżbiety z Chramów, ur. 26.10.1984 r. w Grodzisku Górnym, pow. łańcucki. Działacz Strzelca. Żołnierz Legionów. W 1920 w 76 pp. Następnie służył w 3 pp. Leg., w KOP i 66 pp. Kpt. od 1.01.1931 r. W 1938 r. w Komendzie m. Torunia. Odznaczony KN, SKZ. Żonaty, miał synów Jana i Zbigniewa.

CAW, AP 10156, 1610, KN 12.05.1931, KZ 17-1078;MiD WIH, L.W.029/1 z 13.04.1940.

Michał Wańczyk s. Bazylego i Emilii, ur. 1903

Funkcjonariusz PP, bdd

L.S. 546; J. Tucholski, Mord w Katyniu

Listę powyższą zestawiono w oparciu o następujące źródła:

Kazimierz Banaszak, Wanda Krystyna Roman, Zdzisław Sawicki – Kawalerowie Orderu Virtuti Militari, W-wa 2000,

Katyń – Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, W-wa 2003

Charków – Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, W-wa 2003