Wróć na poprzednią stronę

Stanisław Piziak

Stanisław Piziak urodził się w Wierzawicach k/Leżajska. Z wykształcenia magister filologii polskiej i bibliotekarstwa, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkołę podstawową ukończył w Wierzawicach, Liceum Ogólnokształcące w Leżajsku a studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w roku 1953.
Po ukończeniu studiów pracował w Okręgowej Radzie Związków Zawodowych w Rzeszowie na stanowisku instruktora do spraw bibliotek a następnie w Wojewódzkim Domu Kultury. Od 1 października 1958 roku aż do śmierci był dyrektorem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki publicznej w Rzeszowie.
Dyrektorowanie rozpoczynał w czasach kiedy biblioteki i wypożyczanie książek nie było zbyt popularne a rzeszowskie miało duże braki w stosunku do ogólnego poziomu kultury w kraju. Ówczesna Komisja Oświaty i Kultury próbowała upowszechnić kulturę na wsi i w małych miasteczkach. Postawiono wówczas na biblioteki, zalecano rozbudowę sieci czytelni przy bibliotekach, zwiększenie księgozbiorów. Pan Stanisław wykazywał ogromna troskę o rozwój czytelnictwa i powiększenie sieci bibliotek.
Był człowiekiem upartym i konsekwentnym w dążeniu do realizacji swoich zamierzeń. Jego marzeniem i zarazem ambicją było podniesienie stanu czytelnictwa w województwie rzeszowskim oraz poprawienie i usprawnienie bazy lokalowej bibliotek. Zamieniał po odpowiedniej adaptacji stare nieużywane budynki np. dawne synagogi na piękne lokale biblioteczne.
Zasłynął również jako organizator licznych spotkań pisarzy z czytelnikami. Bardzo często na takie spotkania sprowadzał ludzi związanych pochodzeniem z ziemią rzeszowską. Związki z Rzeszowszczyzną odnowili wówczas Wilhelm Mach, Jan Gerhard, Bogusław Kogut, Julian Przyboś i inni.
Był uczestnikiem wielu ogólnokrajowych kursokonferencji kadry kierowniczej pionu kultury.
Sam był człowiekiem bardzo skromnym, walczył jedynie o czytelnika i o warunki dla działalności bibliotek. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna za czasów dyrektora Stanisława Piziaka otrzymała nagrodę za upowszechnienie kultury, przyznaną przez Wojewódzka Radę Narodową. Pan Piziak otrzymał również nagrodę indywidualną za swoją działalność.
Marzeniem jego było doprowadzenie do budowy gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie, niestety tego największego marzenia nie udało mu się zrealizować.
W pogrzebie, który odbył się w Leżajsku uczestniczyły delegacje bibliotekarzy z całego kraju. Pogrzeb ten przeobraził się w manifestację uznania dla niego samego i jego osiągnięć.